Over Broeksma Management

Broeksma Management is sinds 1998 actief op het gebied van project- en interimmanagement. “Down to earth”, pragmatiek en resultaatgerichtheid zijn de speerpunten waarop de werkwijze van Broeksma Management is gestoeld.

Door uitgebreide ervaring in zowel de profit als non-profit sector, privaat en publiek, is een interim- of projectmanager van Broeksma Management in staat om zich makkelijk te bewegen in iedere organisatie. Door het hanteren van een passende communicatiestijl weet onze manager het doel van zijn aanwezigheid goed uit te dragen en optimaal draagvlak te vinden om in gezamenlijkheid te werken naar het beoogde resultaat. Of het nu een complex multidisciplinair project betreft of een procesimplementatie dan wel het optimaliseren van een bedrijfsvoering, Broeksma Management voelt zich betrokken en verantwoordelijk om samen met de organisatie een prima resultaat neer te zetten.

Broeksma Management heeft in de loop der jaren een brede expertise ontwikkeld in de volgende gebieden:

 • Integrale veiligheid en crisismanagement
 • Facilitair en huisvestingsmanagement
 • Project- en Eventmanagement
 • Opleiding en Training
 • Lijnmanagement op tactisch en strategisch niveau.

Broeksma Management werkt voor:

 • Ziekenhuizen en overige zorginstellingen
 • Kinderopvangorganisaties
 • Opleidingsinstituten
 • Veiligheidsregio’s
 • Landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden.

Door intensief en blijvend te werken aan een goed netwerk, weet Broeksma Management voor iedere opdracht binnen korte tijd een prima passende interim-of projectmanager voor te dragen.

CONTACT
 • Broeksma Management
 • Kloosterhof 8-g
 • 4273 DX Hank
 • Voor meer informatie:
 • Michiel Broeksma
 • T: 06 23046496


“Aut viam inveniam,
aut faciam”
(of ik vind een weg,
of ik maak een weg)